Γενικά

Η "ΖΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ" Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική & Οικοδομική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 από τον κ. Ευστράτιο Χαραλαμπάκη και την Ζωή Μαλλιαρίδου - Χαραλαμπάκη.

Η εταιρεία εδρεύει στο Καματερό Αττικής και δραστηριοποιείται :

  • Στην κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
  • Στην μελέτη και κατασκευή μεταλλικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και συναφών προϊόντων
  • Στην εμπορεία, εγκατάσταση και συντήρηση των προϊόντων της στην έδρα των πελατών της