Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία, στα πλαίσια των προσπαθειών της για βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών της και ικανοποίηση των πελατών της, αντιλήφθηκε την αυξάνουσα σημασία της ποιότητας και καθιέρωσε σαν πολιτική της την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Τα πρότυπα αυτά είναι προσηλωμένα στις αρχές και τις απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής προχώρησε στην επαναπιστοποίηση κατά ISO 9001:2000.