Έργα

Η "ΖΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ" διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξεως (σύμφωνα με την νέα κατάταξη) το οποίο και απέκτησε αυτόνομα, δηλαδή χωρίς συγχώνευση με άλλη εταιρεία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των δημοσίων έργων, ο οποίος αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον χώρο των ιδιωτικών έργων.