Γενικά

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας προμηθεύσει ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και συναφή προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Επιπλέον, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παράγει ειδικές μεταλλικές κατασκευές με τις προδιαγραφές και τις διαστάσεις που επιθυμείτε, ενώ ειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μπορούν να αναλάβουν την τοποθέτηση και συντήρησή τους.

Ενδεικτικά, η εταιρεία μας διαθέτει:

  •     σιδηροϊστούς φωτισμού δρόμων, τηλεσκοπικούς, οκταγωνικούς ή εξαγωνικούς, γαλβανισμένους ή / και βαμμένους
  •     βραχίονες ηλεκτροφωτισμού καμπύλους ή ίσιους, γαλβανισμένους ή βαμμένους
  •     αγκύρια
  •     ιστούς φωτισμού οδών - πλατειών σε διάφορους τύπους
  •     πίλλαρ
  •     διαφημιστικές πινακίδες
  •     φωτιστικά νατρίου, υδραργύρου
  •     ακροκιβώτια
  •     λαμπτήρες
  •     μεταλλικά εξαρτήματα / προϊόντα με τις διαστάσεις και τις προδιαγραφές που επιθυμείτε.

Η παραγωγή γίνεται στο νέο εργοστάσιο της εταιρείας στα Λέπουρα Ευβοίας.

Η συνεχής προσπάθεια της διοίκησης για βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αποδεικνύεται από την πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά ISO 9001:2000 από τον οργανισμό BVQI και το συνεχώς διευρυνόμενο πελατειακό της περιβάλλον.