Διαφημιστική ταμπέλα διαστάσεων θέματος 20x8m, σε έναν ιστό, επί της Λ. Κηφισού στου Ρέντη. Παράδοση: Οκτώβριος 2005.
Διαφημιστική ταμπέλα διαστάσεων θέματος 20x8m, σε έναν ιστό, επί της Λ. Κηφισού στου Ρέντη. Παράδοση: Οκτώβριος 2005.
Διαφημιστική ταμπέλα διαστάσεων θέματος 20x8m, σε έναν ιστό, επί της Λ. Κηφισού στου Ρέντη. Παράδοση: Οκτώβριος 2005.

Διαφημιστική ταμπέλα διαστάσεων θέματος 20x8m, σε έναν ιστό, επί της Λ. Κηφισού στου Ρέντη. Παράδοση: Οκτώβριος 2005.

    • Ιδιωτικά έργα
  • 26 Σεπτεμβρίου 2015
  • 1869