Φωτισμός Λεωφόρου Λαυρίου, στην Κερατέα.
Φωτισμός Λεωφόρου Λαυρίου, στην Κερατέα.
Φωτισμός Λεωφόρου Λαυρίου, στην Κερατέα.

Φωτισμός Λεωφόρου Λαυρίου, στην Κερατέα.

    • Ιδιωτικά έργα
  • 27 Σεπτεμβρίου 2015
  • 1915