Πυλώνες φωτισμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Σεπτέμβριος 2009).
Πυλώνες φωτισμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Σεπτέμβριος 2009).
Πυλώνες φωτισμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Σεπτέμβριος 2009).

Πυλώνες φωτισμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Σεπτέμβριος 2009).

    • Ιδιωτικά έργα
  • 26 Σεπτεμβρίου 2015
  • 2029