Διαφημιστική πινακίδα επί της Εθνικής Οδού Άρτας - Ιωαννίνων (Ιούνιος 2009).
Διαφημιστική πινακίδα επί της Εθνικής Οδού Άρτας - Ιωαννίνων (Ιούνιος 2009).
Διαφημιστική πινακίδα επί της Εθνικής Οδού Άρτας - Ιωαννίνων (Ιούνιος 2009).

Διαφημιστική πινακίδα επί της Εθνικής Οδού Άρτας - Ιωαννίνων (Ιούνιος 2009).

    • Ιδιωτικά έργα
  • 26 Σεπτεμβρίου 2015
  • 1644