Κατασκευή και εγκατάσταση ιστών σε δρόμους του εθνικού οδικού δικτύου στην Κρήτη (περισσότεροι από 1000 ιστοί). Από τον Μάρτιο του 2006.
Κατασκευή και εγκατάσταση ιστών σε δρόμους του εθνικού οδικού δικτύου στην Κρήτη (περισσότεροι από 1000 ιστοί). Από τον Μάρτιο του 2006.
Κατασκευή και εγκατάσταση ιστών σε δρόμους του εθνικού οδικού δικτύου στην Κρήτη (περισσότεροι από 1000 ιστοί). Από τον Μάρτιο του 2006.

Κατασκευή και εγκατάσταση ιστών σε δρόμους του εθνικού οδικού δικτύου στην Κρήτη (περισσότεροι από 1000 ιστοί). Από τον Μάρτιο του 2006.

    • Ιδιωτικά έργα
  • 26 Σεπτεμβρίου 2015
  • 1932